kommissionen

Nu visas inlägg taggade med kommissionen.

Ledamöterna av Svenska militärhistoriska kommissionen kallas härmed till ordinarie höstmöte.

Tid: Onsdagen den 7 oktober 2009 kl 1800

Plats: Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm (samling i vakten)

Dagordning:

  1. Mötets öppnande
  2. Val av två justeringspersoner för mötet
  3. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
  4. Konferensen i Porto, augusti 2009
  5. Kommande konferenser
  6. Kontakter med RUSI i London och den brittiska kommissionen
  7. Eventuellt inval av nya ledamöter
  8. Övriga kommissionsangelägenheter
  9. Mötets avslutande

Därefter följer två punkter:

1)      Utdelande av 2009 års Tilas-pris för militärhistoriskt gagnelig verksamhet

2)      Föredrag av professor Kent Zetterberg, Försvarshögskolan om Erfarenheter från forskningsprojektet ”Försvaret och det kalla kriget” (FOKK)”.

Efter mötet serveras en buffé arrangerad av SMB (Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek)

till en kostnad av 100:- inkl måltidsdryck (exkl ev avec).

Anmälan till buffén skall ske senast måndagen den 5 oktober kl 1200 till sekreteraren Tommy Åkesson, Försvarsdepartementet (email: tommy.akesson@defence.ministry.se eller tfj 08-4052571 alt mobil 070-2740639.

Varmt välkomna!

Lars Ericson Wolke                                  Tommy Åkesson

Ordförande                                              Sekreterare

Taggar: